Print

Visi & Misi

Ditulis pada .

VISI

Dengan pengkorporatan Jabatan Bekalan Air kepada Syarikat Air Terengganu Sdn.Bhd. pada tahun 1999, visi Jabatan Bekalan air dimasa penubuhannya adalah bagi mempastikan operator perbekalan air yang diberi lesen membekal air bersih dapat memenuhi matlamat berikut :

  1. Operator bekalan air dapat memproses air mentah dengan ceka dan membekal air  yang selamat kepada pengguna.
  2. Operator bekalan air dapat membekal air mentah yang diperlukan sepanjang masa tanpa gangguan.
  3. Dari segi jangka panjang air mentah hendaklah dianggap sebagai aset negeri yang boleh memberi pulangan pendapatan kepada kerajaan negeri dalam bentuk bayaran royalty air mentah.

MISI

  1. Bagi meyediakan infrastruktur bekalan air yang sempurna supaya air dapat disampaikan kepada pengguna dalam masa yang wajar.
  2. Air Mentah yang dibekalkan kepada operator air sentiasa mencukupi bekalannya dan berkualiti untuk diproses oleh operator air.