Print

Piagam Pelanggan

Ditulis pada .

  • Laporan penyiasatan permohonan perusahaan pasir dan lombong akan disediakan dalam tempoh 3 (Tiga) minggu.
  • Membuat pembayaran ke atas pelaksanaan projek-projek bekalan air dalam masa 14 (Empat Belas) hari.
  • Aduan-aduan mengenai pengurusan bekalan air dimaklumkan kepada Syarikat Air Terengganu Sdn.Bhd. (SATU) dalam tempoh 1 (Satu) hari.
  • Mempastikan air yang dibekal sentiasa bersih dan menepati standard kualiti air bersih.
  • Memberi layanan perkhidmatan yang saksama kepada semua pengguna.