Print

Objektif

Ditulis pada .

  • Memastikan bekalan air mentah diproses oleh operator-operator bekalan air menepati piawaian supaya pengeluaran air tidak bermasalah dari segi mutu, kualiti dan kuantiti..
  • Kawasan-kawasan tadahan yang dikenalpasti untuk bekalan air mentah tidak tercemar dan bekalannya mencukupi sepanjang masa.
  • Mempastikan projek-projek infratruktur bekalan air yang dilaksanakan oleh kerajaan negeri diguna dan diurus secara optima oleh operator bekalan air.
  • Mempastikan operator-operator bekalan air sentiasa memberi perkhidmatan bekalan air yang terbaik kepada penduduk-penduduk di Negeri Terengganu.