Print

Fungsi

Ditulis pada .

  • Mengurus hal ehwal air mentah dan membuat penyeliaan terhadap projek-projek infrastruktur air Kerajaan Negeri.
  • Mengenalpasti dan mewartakan kawasan-kawasan tadahan air serta memungut rayalti air mentah daripada operator-operator pengeluaran air bersih.
  • Merancang projek-projek infratruktur bekalan air dan menyelaras peruntukan bagi pelaksanaan projek-projek tersebut.
  • Memberi pandangan teknikal terhadap permohonan bagi aktiviti-aktiviti perlombongan, perusahaan pasir sungai dan kegiatan-kegiatan ekonomi yang boleh memberi kesan terhadap kualiti dan kuantiti air.
  • Mengumpul dan mengemaskini data-data berkaitan urusan bekalan air.